Tập đoàn CN cao su Việt Nam báo lãi nửa đầu năm 1.527 tỷ, tăng trưởng 169%

my-portfolio

Tuy nhiên, Tập đoàn chỉ mới đã đi vào hoạt động được 47% kế hoạch lãi cả năm. Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam (VRG) đã ra mắt báo cáo tài chính

VNPT tung gói cước có 1-0-2: Ông lớn quyết làm lớn
Chuyện cuối tuần: “Hiệu ứng chim mồi” và việc loại bỏ con chim mồi trong kinh doanh
Vinfast – tham vọng của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng – lớn đến thế nào?

Tuy nhiên, Tập đoàn chỉ mới đã đi vào hoạt động được 47% kế hoạch lãi cả năm.

Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam (VRG) đã ra mắt báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đây, VRG ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 8.116 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.527 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng đến 46% và 169% so có cộng kỳ năm 2016.

Trong kỳ, kinh phí tài chính tăng mạnh 63% lên 378 tỷ, kinh phí quản lý công ty tăng 31% lên 714 tỷ và kinh phí phân phối hàng tăng 27% lên 173 tỷ đồng.

Ngược lại, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng gần 17 lần lên 145 tỷ đồng, chủ yếu do một vài công ty liên doanh liên kết đa phần có lãi trong nửa đầu năm. Ngoài ra, lương khác cũng tăng mạnh 65% lên 1.016 tỷ đồng, chủ yếu là do thanh lý, nhượng phân phối tài sản cố định.

Tất cả nhân tố trên giúp lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn tăng 155% đạt 1.820 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng tài sản tăng nhẹ lên 72.086 tỷ đồng. Đáng chú tâm là Công ty tăng mạnh khoản đầu tư ngắn hạn từ 2.774 tỷ lên 3.715 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng từ 2.673 tỷ lên 3.594 tỷ đồng.

Trước đây, VRG đã ra chọn lọc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 có doanh thu ước đạt 24.542 tỷ, trong đây khối cao su vẫn đâyng góp lớn có 14.605 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch là 3.251 tỷ; nộp ngân sách 2.401 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư XDCB là 7.708 tỷ đồng; trong đây vốn chủ có 3.808 tỷ, vốn vay 3.214 tỷ và vốn khác 686 tỷ đồng.

Mặc dù tăng trưởng mạnh so có cộng kỳ 2016, nhưng 6 tháng đầu năm 2017, VRG mới chỉ đã đi vào hoạt động được 33% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lãi ròng cả năm 2017.

Tính đến hết quý II/2017, VRG hiện có 20 công ty con và 4 đơn vị sự nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ; 79 công ty con nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối; 21 công ty liên doanh, liên kết không nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

8 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 670,3 triệu USD cao su

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0