Tân Tạo (ITA) điều chỉnh tăng 44% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

my-portfolio

Doanh thu thuần được kiểm toán điều chỉnh giảm, tuy nhiên giá vốn còn được điều chỉnh giảm sâu hơn. CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng kho

Kế hoạch 850 tỷ đồng lợi nhuận 2017 của Kinh Bắc City (KBC) đến từ đâu?
Lần đầu công bố báo cáo tài chính, FPT Shop đang ở đâu so với Thế Giới Di Động?
VNPT ra mắt gói cước Gia đình: Tạo sự gắn kết gia đình và tiết kiệm đến 50% chi phí

Doanh thu thuần được kiểm toán điều chỉnh giảm, tuy nhiên giá vốn còn được điều chỉnh giảm sâu hơn.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) vừa có báo cáo giải trình chênh lệch 1 số chỉ tiêu liên quan đến BCTC hợp nhất phân phối niên năm 2017 trước và sau kiểm toán.

Theo đây, doanh thu thuần sau kiểm toán được điều chỉnh giảm gần 8 tỷ đồng, xuống còn 259,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 3%. Trong khi đây giá vốn hàng phân phối lại được điều chỉnh giảm sâu đến 11,1%, tương ứng giảm 19,8 tỷ đồng. Do vậy khoản lợi nhuận gộp từ phân phối hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng 11,8 tỷ đồng, lên trên 100,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13,37%.

Nguyên nhân doanh thu và giá vốn được điều chỉnh giảm do kiểm toán ghi nhận bổ sung, trích trước 1 số khoản dịch vụ từ cho thuê, duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng trong KCN Tân Tạo, KCN Tân Đức. Cụ thể, riêng khoản doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN được điều chỉnh giảm 13 tỷ đồng. Đồng thời ghi tăng doanh thu cho thuê nhà máy nước thải hơn 6,4 tỷ đồng và doanh thu phân phối đất nền tái an cư hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đây, 1 số khoản thu và giá vốn từ dự án E.City Tân Đức và 1 số khoản về giá vốn giữa doanh nghiệp mẹ và những doanh nghiệp con trong kỳ cũng được điều chỉnh lại.

Ngoài doanh thu và giá vốn, kiểm toán viên cũng điều chỉnh giảm hơn 7,1 tỷ đồng giá thành tài chính và gần 1 tỷ đồng giá thành phân phối hàng. Cụ thể, giá thành lãi vay sau kiểm toán điều chỉnh tăng 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh đây, thay vì trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 7 tỷ đồng như doanh nghiệp thực hiện, thì kiểm toán viên lại ghi nhận hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn trong kỳ hơn 3,5 tỷ đồng.

Cùng có đây lương khác được điều chỉnh giảm hơn 1,4 tỷ đồng, dẫn đến kết quả, sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Tân Tạo ITA được điều chỉnh tăng 11,8 tỷ đồng, lên con số 47 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33,5% so có số lợi nhuận doanh nghiệp tự lập trước kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán đạt 37,3 tỷ đồng, tăng 44% so có con số gần 26 tỷ đồng do doanh nghiệp tự lập.

Tân Tạo (ITA) “bay hơi” gần 30 lợi nhuận sau kiểm toán, nghi ngờ về khả năng làm việc liên tục của doanh nghiệp

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0