Tại sao SRF không ghi nhận khoản lãi 26,9 tỷ ngay nửa đầu năm dù đủ chuẩn kế toán?

my-portfolio

Cũng theo kết quả soát xét, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SRF đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 0,9 tỷ đồng so có báo cáo tự lập. EPS tương ứng đạt 850 đồng. C

TH true Herbal chính thức phân phối tại hệ thống siêu thị lớn
Sau soát xét, Hoàng Anh Gia Lai giảm lãi 118 tỷ đồng
Nhựa Hà Nội chào sàn UpCOM ngày 8/9 với giá tham chiếu 66.000 đồng/cp

Cũng theo kết quả soát xét, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SRF đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 0,9 tỷ đồng so có báo cáo tự lập. EPS tương ứng đạt 850 đồng.

Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh – Searefico (Mã: SRF) vừa có ý kiến giải trình về kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên trên báo cáo tài chính phân phối niên soát xét bởi doanh nghiệp kiểm toán PwC Việt Nam.

Theo đây, kiểm toán cho biết Công ty được tài trợ máy móc thiết bị giá 29,89 tỷ đồng và đã ghi nhận 1 phần lương từ nguồn tài trợ này là 2,98 tỷ đồng vào báo cáo kết quả làm việc kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán ngày 30/6/2017.

Tuy nhiên, theo giải đáp của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, lương từ nguồn tài trợ trên nên được ghi nhận 1 lần vào báo cáo kết quả làm việc kinh doanh hợp nhất giữa niên độ.

Theo đây, nếu Công ty ghi nhận theo những quy định trên thì LNTT và LNST cho kỳ kế toán ở ngày 30/6/2017 và LNST chưa phân phối ở ngày 30/6/2017 tăng có cộng số tiền là 26,9 tỷ đồng.

Giải trình kết luận này, SRF cho biết Công ty nhận tài trợ, máy móc thiết bị trị giá 13,47 tỷ đồng trên báo cáo riêng và 29,89 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất. Điều này được thực hiện bởi Quỹ đa phương theo thỏa thuận tài trợ không hoàn lại ký kết giữa Công ty và Ban quản lý dự án kế hoạch loại trừ những chất HCFC Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tư 200 Bộ Tài chính, khoản lương từ nguồn tài trợ này được ghi nhận 1 lần vào kết quả kinh doanh và ghi tăng tài sản cổ định hữu hình tương ứng. Tài sản này sẽ được khấu hao theo quy định (Công ty thực hiện khấu hao 10 năm).

Vì vậy, Công ty phải ghi nhận ngay lương 13,47 tỷ đồng trên phân phối cáo riêng và 29,89 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất vào báo cáo kết quả kinh doanh ở thời điểm 30/6/2017. Trong khi đây, ghi nhận kinh phí khấu hao mỗi năm là 1,35 tỷ đồng trên báo cáo riêng và 2,98 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất trong vòng 10 năm.

Tại thời điểm lập báo cáo, SRF cảm thấy việc ghi nhận như trên sẽ làm tăng lợi nhuận đột biến năm nay, trong khi kinh phí khấu hao phải ghi nhận 10 năm thứ hai. Do đây, SRF chọn phương án ghi nhận lương thích hợp có kinh phí.

Cũng theo kết quả soát xét, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SRF đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 0,9 tỷ đồng so có báo cáo tự lập. EPS tương ứng đạt 850 đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0