Phê duyệt danh mục doanh nghiệp cổ phần hoá của Tập đoàn Dầu khí

my-portfolio

Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn GĐ 2017- 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đ

Nhà Thủ Đức (TDH) giảm 17% lợi nhuận sau thuế sau soát xét bán niên
Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 từ sông ra biển lớn
KQKD VN30 quý II/2017: Tổng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sụt giảm

Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn GĐ 2017- 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có văn bản phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn GĐ 2017- 2020.

Giữ nguyên một vài doanh nghiệp như GĐ này

Theo đây, lãnh đạo Chính phủ chọn lọc giữ nguyên một vài doanh nghiệp như GĐ này, gồm: Công ty mẹ – PVN tiếp tục là doanh nghiệp TNHH 1 TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS); Trường Cao đẳng nghề dầu khí.

Giữ nguyên mật độ nắm giữ vốn của PVN ở một vài doanh nghiệp con, liên kết, liên doanh

Ngoài ra giữ nguyên mật độ nắm giữ vốn của PVN ở một vài doanh nghiệp con, liên kết, liên doanh như: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ); Liên doanh dầu khí Việt- Nga Vietsovpetro (PVN nắm 51% vốn điều lệ); Tổng doanh nghiệp Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVN nắm 50,40% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro (PVN nắm 49% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Gazpromviet (PVN nắm 49% vốn điều lệ nhưng thực hiện tái cơ cấu thích hợp có triển khai một vài dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Long Sơn (PVN nắm 29% vốn điều lệ); Công ty TNHN Tân Cảng- Petro Cam Ranh (PVN nắm 25% vốn điều lệ); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (25,10% vốn điều lệ).

Duy trì một vài doanh nghiệp cấp IV đối có 2 doanh nghiệp Tổng doanh nghiệp thăm dò và Khai thác Dầu khí

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị PVN duy trì một vài doanh nghiệp cấp IV đối có 2 doanh nghiệp thuộc Tổng doanh nghiệp thăm dò và Khai thác Dầu khí bao gồm Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Peru; Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí Ba Tư.

Đồng thời, đề nghị PVN chuyển 2 doanh nghiệp cấp IV thuộc Tổng doanh nghiệp cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí, thành doanh nghiệp cấp III theo hình thức mua bán vốn cho doanh nghiệp cấp II,…

Giảm mật độ nắm giữ của PVN ở một vài doanh nghiệp theo từng giai

Phó Thủ tướng cũng giao PVN thực hiệngiảm mật độ nắm giữ của PVN ở một vài doanh nghiệp theo từng giai đoạn. Cụ thể, từ 2017- 2018, giảm mật độ nắm giữ ở Tổng doanh nghiệp Phân bón và Hoá chất dầu khí- CTCP từ 61,3% xuống 51% vốn điều lệ; giảm từ 75,56% xuóng còn 51% vốn điều lệ của PVN ở Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau.

Trong GĐ từ 2018- 2019, PVN giảm mật độ nắm giữ ở Tổng doanh nghiệp khí Việt Nam- CTCP từ 96,72% xuống 65% vốn điều lệ. Còn trong GĐ 2019- 2020 ở Tổng doanh nghiệp cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans) thì PVN giảm mật độ nắm giữ từ 51% xuống 36% vốn điều lệ nếu đàm phán và được Ngân hàng Citibank chấp nhận sửa đổi cam đoan trước đây của hai bên về mật độ nắm giữ vốn điều lệ của PVN.

Về nhóm doanh nghiệp cổ phần hoá mà PVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê duyệt danh mục gồm: Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam; Công ty TNHH MTV Lọc- Hoá dầu Bình Sơn; Tổng doanh nghiệp Điện lực dầu khí Việt Nam (PVN đang nắm 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Trường hợp đàm phán được có một vài ngân hàng cho vay vốn thì có thể giảm mật độ nắm giữ của PVN sớm hơn).

Lãnh đạo Chính phủ cũng phê duyệt danh mục doanh nghiệp mà PVN thoái trọn vẹn vốn theo từng GĐ từ nay tới năm 2019. Giai đoạn 2017- 2018 là ở Công ty cổ phần PVI; Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An; Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí SSG. Còn trong GĐ 2018- 2019 thì PVN thoái trọn vẹn vốn ở Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng doanh nghiệp cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng doanh nghiệp bảo hành- sửa chữa công trình dầu khí- CTCP.

Đối có Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi tổng hợp dầu khí PV Tex (PVN đang nắm 74% vốn điều lệ) và Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất – DQS (PVN đang nắm 100% vốn điều lệ) thì thực hiện sắp xếp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong GĐ 2017- 2020.

Cơ cấu lại Tổng doanh nghiệp Thăm dò Khai thác Dầu khí trước khi cổ phần hoá Tổng doanh nghiệp

Ngoài ra, trong Quý III/2017, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ một vài Đề án: Cơ cấu lại Tổng doanh nghiệp Thăm dò Khai thác Dầu khí trước khi cổ phần hoá Tổng doanh nghiệp; Tái cơ cấu, chuyển giao vốn PVN ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam; Sắp xếp đối có Trường Đại học Dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.

Duy trì mật độ vốn PVN nắm giữ ở một vài doanh nghiệp đến hết năm 2020

Cũng trong Quý III/2017, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương báo cáo nguồn gốc mà Bộ này đề nghị duy trì mật độ vốn PVN nắm giữ ở một vài doanh nghiệp sau đến hết năm 2020: Tổng doanh nghiệp giải đáp kiến trúc dầu khí, Tổng doanh nghiệp cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí, Tổng doanh nghiệp Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí- CTCP.

Trong Quý IV/2017, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp có một vài Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp và PVN thi công Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN GĐ 2017- 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối có PVN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị có trách nhiệm triển khai sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn theo đúng danh mục và công đoạn. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có điều kiện đẩy nhanh công đoạn thì Hội đồng thành viên PVN chủ động chọn lọc điều chỉnh công đoạn; các đơn vị có gặp khó, vướng mắc dẫn đến chậm công đoạn thì báo cáo Bộ Công Thương chọn lọc nhưng vẫn phải bảo đảm đã đi vào hoạt động trong năm 2020.

Kết luận của Thủ tướng về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1