Nhà Thủ Đức (TDH) giảm 17% lợi nhuận sau thuế sau soát xét bán niên

my-portfolio

Nguyên nhân chính do doanh thu tài chính bị điều chỉnh giảm mạnh do không được ghi nhận khoản phân tích lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú T

Giá cao su vẫn loanh quanh vùng đáy, điều gì đã khiến PHR liên tiếp “phá đỉnh” trong hơn 1 năm qua?
[Cổ phiếu nổi bật tuần] MSN – Cổ đông nằm gai nếm mật chờ đợi điều gì?
Bán lại cho Thế giới Di động: Cái kết có hậu cho cổ đông Trần Anh sau nhiều năm hy sinh lợi nhuận để đổi lấy tăng trưởng

Nguyên nhân chính do doanh thu tài chính bị điều chỉnh giảm mạnh do không được ghi nhận khoản phân tích lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã chứng khoán TDH) vừa mở bán giải trình chênh lệch giữa BCTC doanh nghiệp tự lập và BCTC soát xét bán niên 2017.

Theo đây, trên BCTC hợp nhất nửa đầu năm 2017 do doanh nghiệp tự lập, khoản lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận hơn 104,8 tỷ đồng, trong khi đây, sau soát xét LNST còn lại gần 87,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 17,5 tỷ đồng so có kết quả doanh nghiệp tự lập.

Cùng có đây, LNST ghi nhận về cho cổ đông doanh nghiệp mẹ cũng được tính lại còn 87,26 tỷ đồng, giảm 17,5 tỷ đồng so có kết quả doanh nghiệp tự tính (104,78 tỷ đồng).

Nguyên nhân có sự chênh lệch này, phía Nhà Thủ Đức giải trình do kết quả kinh doanh của 1 vài doanh nghiệp con – Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức bị điều chỉnh giảm hơn 76,7 tỷ đồng doanh thu sau soát xét.

Bên cạnh đây doanh thu tài chính hợp nhất cũng bị điều chỉnh giảm gần 25 tỷ đồng, từ 46,9 tỷ đồng theo số liệu doanh nghiệp tự lập xuống còn 21,9 tỷ đồng sau soát xét do không được ghi nhận khoản phân tích lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh trên góc độ hợp nhất doanh nghiệp con mà hiện Nhà Thủ Đức đang nắm giữ 51% vốn cổ phần.

Ngoài ra còn 1 số điều chỉnh nhỏ về tăng giá thành giá vốn, giá thành tài chính trong kỳ. Song song có đây, khoản lợi nhuận từ 1 vài doanh nghiệp liên doanh liên kết được điều chỉnh tăng hơn 2,53 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng phần lợi nhuận từ CTCP Phát triển Nhà Daewo…

Kết hợp có đây, phần giá thành thuế TNDN bị điều chỉnh tăng gần 1,85 tỷ đồng trong khi Chi phí Thuế TNDN hoán lại được điều chỉnh giảm do việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính và giảm doanh thu tài chính vào 1 vài doanh nghiệp con và doanh nghiệp liên kết.

Những điều chỉnh trên dẫn đến kết quả LNST hợp nhất sau soát xét bị điều chỉnh giảm từ 104,78 tỷ đồng xuống còn 87,26 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 17%.

Năm 2017 Nhà Thủ Đức đặt mục tiêu đạt 1.358 tỷ đồng doanh thu và 130,12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuê. Với kết quả đạt được sau soát xét, Nhà Thủ Đức đã đi vào hoạt động được 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó thay vì mật độ 81% như đã mở bán trước đây.

Còn trên BCTC riêng, phần LNST sau soát xét lại được điều chỉnh tăng gần 7,4 tỷ đồng, lên 71,3 tỷ đồng do điều chỉnh giảm giá thành tài chính…

Thủ Đức House 6 tháng lãi sau thuế 105 tỷ đồng, đã đi vào hoạt động 81 kế hoạch năm

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0