Miễn thuế NK cho hàng hóa gia công từ khu phi thuế quan

my-portfolio

Trường hợp DN nội địa ký hợp đồng thuê DN chế xuất gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do DN nội địa cung cấp trọn vẹn sản phẩm thì sản phẩm sau

Nhập khẩu sắt thép các loại từ Ấn Độ tiếp tục tăng phi mã
Thị trường phân bón ‘té nước theo mưa’ khi áp thuế tự vệ
Không cần ra nước ngoài vẫn sắm được đồ chính hãng giá tốt

Trường hợp DN nội địa ký hợp đồng thuê DN chế xuất gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do DN nội địa cung cấp trọn vẹn sản phẩm thì sản phẩm sau gia công khi NK trở lại nội địa được miễn thuế NK.

Đó là giải đáp của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc tính thuế NK sản phẩm gia công từ khu phi thuế quan.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp tờ khai hải quan phát sinh trước ngày 1/9/2016 (thời điểm Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP và điểm c khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cụ thể ở khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.

Bên cạnh đây ở điểm c khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã quy định: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối có sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối có phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; mức thuế thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu; xuất xứ của sản phẩm xác định theo quy định về xuất xứ của Bộ Công Thương).

Theo đây, trường hợp tờ khai NK trở lại phát sinh trước ngày 1/9/2016, cơ quan Hải quan áp dụng kiểm tra ở trụ sở người nộp thuế. Kết quả kiểm tra nếu đủ căn cứ xác định số tiền thuế được hoàn thì xử lý hoàn thuế cho DN theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và một vài văn bản giải đáp thực hiện.

Trường hợp tờ khai hải quan phát sinh từ ngày 1/9/2016 (thời điểm Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định ở công văn 6519/BTC-TCHQ ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính, cụ thể: Trường hợp DN nội địa ký hợp đồng thuế DN chế xuất gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do DN nội địa cung cấp trọn vẹn sản phẩm thì sản phẩm sau gia công khi NK trở lại nội địa được miễn thuế NK.

Theo đây, trường hợp sản phẩm sau gia công khi NK trở lại nội địa DN đã nộp thuế NK thì cơ quan Hải quan xử lý tiền thuế theo quy định ở Điều 49 và Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tăng cường kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Các quý khách đang xem chuyên mục Hang Hoa Nguyen Lieu của C2pleikan.edu.vn trong đây có đầy đủ tin tức về chất liệu xây dựn, năng lượng tài nguyên và nông thủy sản ..

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/tin-tuc-du-an/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0