Kiểm toán cho rằng Gỗ Trường Thành ghi nhận gần 85 tỷ đồng tiền “xóa lãi vay” vào thu nhập khác là chưa phù hợp

my-portfolio

Kiểm toán EY cho rằng việc này chưa thích hợp có một số quy định hiện hành dựa trên một số tài liệu hiện có. Vài ngày trước, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ G

Cấn trừ công nợ, Sông Đà Cao Cường chấp nhận mua lại cổ phần của chính mình từ Sông Đà 12 với giá 10.000 đồng
Quốc tế Sơn Hà (SHI) giảm lãi gần 10 tỷ đồng sau kiểm toán
Máy móc cũ giá 4 tỷ, HKB định giá lại thành 28 tỷ mang đi góp vốn

Kiểm toán EY cho rằng việc này chưa thích hợp có một số quy định hiện hành dựa trên một số tài liệu hiện có.

Vài ngày trước, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thanh (mã chứng khoán: TTF) ra mắt BCTC hợp nhất quý 2/2017 có kết quả khá bất ngờ khi báo lãi tới 12,7 tỷ đồng có lý do chính đến từ việc được xóa 88 tỷ đồng lãi vay. Dù vậy, lũy kế 6 tháng, TTF vẫn lỗ hợp nhất 3,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, BCTC soát xét vừa ra mắt có con số còn khả quan hơn khi TTF đạt lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 là 891 triệu đồng. Yếu tố quan trọng nhất tạo ra kết quả này là giá thành tài chính giảm từ 120 tỷ đồng xuống 113 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Đề cập đến khoản 84,7 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm mà TTF ghi nhận vào lương khác, kiểm toán EY cho rằng chưa thích hợp có một số quy định hiện hành dựa trên một số tài liệu hiện có. Do đây, nếu công ty không ghi nhận số tiền lãi được miễn giảm này thì giá thành phải trả ngắn hạn ở ngày 30/06/2017 sẽ tăng lên 84,7 tỷ đồng và một số khoản mục lương khác và lợi nhuận sau thuế lương công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 cũng giảm số tiền tương ứng.

Theo BCTC sau soát xét, ở thời điểm cuối quý, khoản giá thành phải trả ngắn hạn là 220 tỷ đồng. Một nửa khoản vay ngắn hạn đã được chuyển thành vay dài hạn, bởi thế vay ngắn hạn của TTF là 1.054 tỷ đồng và vay dài hạn là 1.592 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất sau soát xét

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0