Kiểm soát an toàn dịch bệnh với tôm xuất khẩu sang Úc

my-portfolio

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chọn lọc về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối có tôm và sản phẩm tôm x

Giá hành Lý Sơn tăng cao
Giá 1 kg chanh tại vườn bằng… một cốc trà đá, người nông dân rơi nước mắt
Nâng mục tiêu xuất khẩu gạo lên 5,6 triệu tấn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chọn lọc về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối có tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang phân khúc Úc.

Đối có tôm nguyên liệu trước khi chế biến, một vài công ty chủ động có phương pháp tự kiểm soát mối nguy bệnh đốm trắng, đầu vàng đối có nguyên liệu tôm trước khi đưa vào chế biến. Đối có lô tôm sản xuất sau chế biến, công ty lấy mẫu tôm từng lô sản xuất sau chế biến theo quy định của Úc và gửi mẫu tới phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng.

Về việc kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu đối có tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín và chưa chế biến sâu đông lạnh thì công ty cung cấp một vài kết quả xét nghiệm đốm trắng, đầu vàng của một vài lô hàng sản xuất đạt đề nghị cho cơ quan kiểm tra thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) để được kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng xuất khẩu.

Theo đây, đối có tôm và sản phẩm tôm đã nấu chín và đã chế biến sâu, NAFIQAD kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng xuất khẩu theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao NAFIQAD giải đáp một vài công ty chế biến xuất khẩu tôm sang Úc thực hiện quy định này; cập nhật, thông báo mục chỉ tiêu an toàn thực phẩm phải lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối có lô hàng xuất khẩu sang Úc; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho từng lô hàng tôm xuất khẩu sang Úc theo quy định.

Cục Thú y tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho một vài nhân viên của công ty về quy trình lấy mẫu thích hợp có quy định của Tổ chức Thú y Thế giới. Công bố danh sách một vài phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định xét nghiệm đối có virut đốm trắng, đầu vàng trên tôm; ra mắt một vài cơ sở nuôi, vùng nuôi đã được công nhận hoặc giám sát an toàn dịch bệnh đối có bệnh đầu vàng, đốm trắng.

Quyết định nêu rõ, một vài công ty chế biến xuất khẩu tôm sang Úc phải chắc chắn hồ sơ truy suất lý do từng lô hàng; Có phương án tự kiểm soát hiệu quả nguồn nguyên liệu sạch bệnh đốm trắng, đầu vàng trước khi đưa vào chế biến.

Đồng thời, thông báo một vài cơ sở nuôi cung cấp tôm nguyên liệu cho công ty và đăng ký có Cục Thú y để được giải đáp, kiến trúc và triển khai chương trình giám sát, thi công cơ sở nuôi an toàn đối có bệnh đốm trắng, đầu vàng và một vài bệnh khác theo đề nghị của Úc.

Xuất khẩu tôm sang phân khúc Trung Quốc tăng mạnh

Các KH đang xem chuyên mục Hang Hoa Nguyen Lieu của C2pleikan.edu.vn trong đây có đầy đủ tin tức về chất liệu xây dựn, năng lượng tài nguyên và nông thủy sản ..

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/tin-tuc-du-an/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0