Hướng dẫn làm HTML trong các ví dụ cơ bản dưới đây

my-portfolio

Như các bạn có thể đã biết để tham gia các khóa học lập trình php thì bạn cần biết về các ngôn ngữ lập trình HTML,CSS,Javascrip thì mới có thể làm lập

Đầu tư Gem Riverside dựa vào yếu tố nào?
Ford Transit 2015 phải triệu hồi để sửa chửa
Sản phẩm máy thối khí tsurumi nhật bản

Như các bạn có thể đã biết để tham gia các khóa học lập trình php thì bạn cần biết về các ngôn ngữ lập trình HTML,CSS,Javascrip thì mới có thể làm lập trình web trên ngôn ngữ php được.

Bài học hôm nay chúng tôi muốn hướng dẫn các bạn đế bài học lập trình HTML cơ bản sau:

<html>

<head>

<title>Welcome to HTML</title>

<body bgcolor= lavender>

<p>This is going to be real fun

<p>Another paragraph element

</body>

</head>

</html>

vi-du-4

Hình ảnh kết quả của ví dụ trên

Trong vi dụ trên thì thẻ ngắt </p> là không cần thiết bởi thẻ <p> kế tiếp sẽ như một khai báo bắt đầu một đoạn mới.

Thẻ ngắt phần từ trong HTML

thẻ <BR> dùng để ngắt dòng tỏng một tài liệu HTML thẻ BR bổ sung thêm một ký tự xuống dòng tại vị trí thẻ

Một VD khác:

<html>

<head>

<title>Welcome to HTML</title>

<body bgcolor= lavender>

<p>This is going to be real <BR> fun

<p>Another paragraph element

</body>

</head>

</html>

vi-du-3

Kết quả của ví dụ trên

>> Trung tâm dạy khoa hoc lap trinh android nào tốt?

Cách chọn canh lề trong HTMl

Sử dụng thuộc tính align trong html giúp bạn có thể căn lề các phần tử trong trang web của mình.Chúng ta có thể căn lề các đối tượng, hình ảnh, các đoạn và các phần tử khác.

Dưới đây là một số thuộc tính căn lề cần biết:

Left: Căn lề văn bản sang bên trái

Center: Căn lề văn bản vào giữa

Right: Căn lề văn bản sang bên phải

Justify: Căn lề văn bản sang 2 bên

Gợi ý xem thêm: Nên tham gia khóa hoc lap trinh game unity o dau

COMMENTS