Gấp rút cải thiện tình hình tài chính, HAGL Agrico sẽ phát hành riêng lẻ 149,7 triệu cổ phiếu – gấp 3 lần phương án cũ

my-portfolio

Sẽ có 119,7 triệu cổ phiếu được phát hành riêng lẻ để hoán đổi một vài khoản nợ. CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HOSE: HNG

Từ lãi sang lỗ sau kiểm toán, đơn vị kiểm toán Deloitte nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của PVC Mekong
Nhựa Bình Minh: Chờ đến ĐHĐCĐ 2018 mới xử lý được khoản phải thu khác hơn 49 tỷ đồng
Tháng “cô hồn”, soi hoạt động của các doanh nghiệp phục vụ “cõi âm” trên sàn chứng khoán

Sẽ có 119,7 triệu cổ phiếu được phát hành riêng lẻ để hoán đổi một vài khoản nợ.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (HOSE: HNG ) vừa mở phân phối thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc một vàih tân chọn lọc phát hành thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông HNG thông qua truớc đây.

Hội đồng quản trị HNG cho rằng: “Theo quy định của Luật chứng khoán, một vài đợt chào phân phối phải một vàih nhau 6 tháng. Với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút GĐ này của Công ty, chuẩn bị việc phát hành riêng lẻ sẽ được triển khai bổ sung tiếp đây, vì vậy, nếu thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung thứ hai sau phương án của nghị quyết 0706, việc tái cơ cấu nợ vay sẽ kéo dài qua năm 2018. Để việc tái cơ cấu một vài khoản nợ vay thích hợp có dòng tiền làm việc của Công ty, nhằm giúp Công ty vượt qua gặp khó, mau chóng ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện phương án chào phân phối riêng lẻ hoán đổi nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico ngày 7/6/2017.”

Để thay thế phương án ở Nghị quyết 0706, HĐQT trình cổ đông phê duyệt phương án chào phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 của Công ty, nhằm đã đi vào hoạt động quá trình tái cấu trúc tài chính GĐ 2017.

Cụ thể, thông qua việc không thực hiện phương án chào phân phối cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0706/17/NQĐHĐCĐ – HAGL Agrico ngày 07/6/2017.

Thay vào đây, HĐQT đề xuất cổ đông thông qua phương án chào phân phối cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 có tổng số lượng cổ phiếu chào phân phối riêng lẻ năm 2017 là 149,7 triệu cổ phiếu. Trong đây, chào phân phối riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, số lượng chào phân phối riêng lẻ để hoán đổi một vài khoản nợ là 119,7 triệu cổ phiếu.

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lọc chọn lọc và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở chắc chắn đợt phát hành tăng vốn được thành công.

Giá chào bào riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền chuẩn bị thu được từ đợt chào phân phối riêng lẻ là 300 tỷ đồng sẽ được dùng để chi trả một vài nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết thích hợp có mục đích sử dụng vốn được phê duyệt.

Đối có số lượng chào phân phối cổ phiếu hoán đổi nợ là 119,7 triệu cổ phiếu, chiếm 15,6% tổng cổ phiếu đang lưu hành sẽ được chào phân phối để chuyển nợ vay thành cổ phần. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mật độ 1:10.000 ( tức 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ). Danh sách nhà đầu tư chuẩn bị tham dự đợt chào phân phối riêng lẻ để hoán đổi nợ: Căn cứ theo nợ vay ở thời điểm 31/07/2017 và công nợ ở thời điểm GĐ này.

Thời gian chuẩn bị đã đi vào hoạt động 2 đợt phát hành là trong năm 2017 và trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày UBCK thông báo nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bào cổ phiếu riêng lẻ.

Vốn cổ phần HNG GĐ này là 7.671 tỷ đồng, chuẩn bị sau khi phát hành, vốn cổ phần của HNG sẽ tăng lên 9.168 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2017 chuẩn bị tối đa 149,7 triệu cổ phiếu sẽ được được niêm yết sau khi đã đi vào hoạt động đợt chào phân phối.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất phân phối niên 2017, HNG có tổng nguồn vốn 34.228 tỷ đồng. Trong đây có 23.749 tỷ đồng nợ phải trả và 10.478 tỷ đồng vốn chủ có – tương đương mức giá trị sổ sách được tổ chức giải đáp xác định là 13.659 đồng/cổ phiếu.

Trước đây, HNG đã có chọn lọc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 7/6/2017. Cụ thể, theo Nghị quyết ban đầu, HAGL Agrico chuẩn bị chào phân phối riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu hoán đổi khoản nợ vay 660 tỷ đồng từ doanh nghiệp mẹ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – HAG) có giá hoán đổi 12.000 đồng/cổ phiếu.

Biến động giá cổ phiếu HNG trong 6 tháng

Biến động giá cổ phiếu HNG trong 6 tháng

HAGL Agrico tạm ngừng triển khai phương án phát hành riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0