Cổ phần hóa IDICO: NĐT chiến lược phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.500 tỷ đồng

my-portfolio

Thời gian nhận hồ sơ là 25 ngày kể từ ngày Quyết định về tiêu chí, trình tự chọn lọc, phương thức phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được mở

Nhựa Bình Minh: Chờ đến ĐHĐCĐ 2018 mới xử lý được khoản phải thu khác hơn 49 tỷ đồng
Lý lịch “khủng” của công ty DPV vừa mua 5% cổ phần FIT: Vốn nghìn tỷ, Doji và Phó Chủ tịch Sacombank là cổ đông sáng lập
Làm sales chẳng khác nào tỏ tình, cách bạn tiếp cận khách hàng cũng chẳng khác gì tiếp cận người thương

Thời gian nhận hồ sơ là 25 ngày kể từ ngày Quyết định về tiêu chí, trình tự chọn lọc, phương thức phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được mở phân phối chính thức, đến 17h00 ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Theo Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty IDICO vừa có thông báo về chọn lọc nhà đầu tư chiến lược đối có IDICO khi cổ phần hóa.

Theo đây, về tiêu chí chung, nhà đầu tư (nhà đầu tư) chiến lược phải có cam đoan không mua phân phối số cổ phần đã mua trong thời gian tối thiểu 10 năm. Trong trường hợp đặc biêt, nếu muốn mua phân phối phải được ĐHĐCĐ thông qua có ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết chọn lọc.

Phải chứng minh có đủ nguồn vốn mua cổ phần tối thiểu bằng số vốn góp theo đăng ký tham dự cổ đông chiến lược. Không ưu tiên những tổ chức tín dụng, ngân hàng, đầu tư tài chính, công ty TNHH và CTCP có vốn góp của Nhà nước.

Về tiêu chí cụ thể, nhà đầu tư chiến lược phải có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 5 năm tính đến hết năm 2016. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (2014, 2015, 2016) chắc chắn đủ khả năng tài chính để mua tối thiểu 15% vốn điều lệ của Công ty.

Tổng tài sản tối thiểu 2.500 tỷ đồng, hoặc 115 triệu USD đối có nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm kết thúc niên độ tài chính 2016. Vốn chủ có hợp pháp tối thiểu 1.500 tỷ đồng, hoặc 68 triệu USD đối có nhà đầu tư nước ngoài vào niên độ tài chính 2016.

Lợi nhuận tối thiểu bằng 5% doanh thu trong 3 năm gần nhất trước thời điểm đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược. Tình hình tài chính ở thời điểm nộp hồ sơ không có nợ quá hạn và lỗ lũy kế, không nợ xấu, công ty không vi phạm pháp luật.

nhà đầu tư phải đặt cọc ngay 20% giá trị cổ phần khi đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Không là công ty con, công ty liên kết, công ty có vốn góp của IDICO.

Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của IDICO sau cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 10 năm kể từ thời điểm cổ phần hóa. Tiếp tục sử dụng người lao động tối thiểu 5 năm.

Về cam đoan, nhà đầu tư chiến lược phải chắc chắn đủ nguồn lực tài chính để mua trọn vẹn số cổ phần đã đăng ký mua (tối thiểu 15% vốn điều lệ, số lượng đăng ký mua tối đa là 45% vốn IDICO). Gắn bó lợi ích lâu dài (tối thiểu 10 năm) và hỗ trợ cho IDICO khi cổ phần hóa.

Thời gian nhận hồ sơ là 25 ngày kể từ ngày Quyết định về tiêu chí, trình tự chọn lọc, phương thức phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được mở phân phối chính thức, đến 17h00 ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Được biết Theo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ, IDICO có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 300 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đây có 108 triệu cổ phần Nhà nước, chiếm 36% vốn điều lệ; số cổ phần phân phối ưu đãi cho người lao động trong công ty là 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần phân phối cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45% vốn điều lệ; còn hơn 55,3 triệu cổ phần phân phối đấu giá công khai, chiếm 18,44% vốn điều lệ.

Bạn đang xem chuyên mục Doanh Nghiep của C2pleikan.edu.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ky-nang-sale/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0